Akçansa ve Sürdürülebilir Çevre

En önemli hammaddesini doğadan temin eden bir şirket olarak, çevrenin işinin en önemli parçalarından biri olduğuna inanmakta ve bu konuda, uluslararası standartlarda belirtilen tüm gereklilikleri yerine getirerek çevreye karşı sorumluluğumuza sahip çıkmaktayız.

Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir şirket olarak doğanın korunmasını öncelikli misyonumuz, bu doğrultuda alternatif yakıt kullanımını sosyal sorumluluğumuz olarak belirledik.

Çimento sanayiinin, çeşitli atıkları alternatif yakıt olarak kullanarak bir yandan fosil yakıtlardan tasarruf sağlarken bir yandan da atıkların değerlendirilmesi ve çevrenin korunması yoluyla toplumsal atık sorununa katkıda bulunabilme imkanı vardır.

Bu kapsamda, çevre bilinci ve sorumluluğu ile yatırımlarına ara vermeden sürdüren Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikalarımız, sırasıyla T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı TA-IL-34-62-R1 ve TA-IL-17-66-R1 alternatif yakıt kullanım lisansını alan ilk fabrikalar olma özelliği taşımaktadır.

İlk dönemlerde atık yağların ve atık araç lastiklerinin bertarafına yönelik olarak başlayan faaliyetlerimiz yoğunlukla Büyükçekmece fabrikamızda endüstriyel plastik ve kontamine atıkların bertarafını sağlayacak sistemin 2008 yılı başında devreye alınması ile artarak devam etmiştir. Endüstriyel plastik yakma tesisi Türkiye'de ilk olarak Akçansa Büyükçekmece Fabrikamızda kurulmuştur. Özellikle kalori açısından yüksek değere sahip plastik atıkların I. ve II. döner fırınlarda yakılmasını sağlayan bu sistem ile enerji verimliliği elde edilmekte ve çevreye önemli katkı sağlanmaktadır.

Son 5 yılda Istanbul ve çevresindeki 8.7 milyon adet hurda lastiğin bertarafı gerçekleştirilerek olası çevresel sorun önlenmiştir. Lisansların alındığı tarihten günümüze kadar toplam 120 bin ton atık değere dönüştürülerek, ülke ekonomisine geri kazandırılmıştır.

Bugün Akçansa, fabrikalarının bulunduğu yörelerdeki yerel yönetimlere, atıkların değerlendirilmesi konularında çözüm ortağı olmayı taahhüt etmektedir. Bu amaçla belediyelerin projelerinde işbirliği ortamı yaratılmasına çalışılmaktadır.