Neden Atık?

Akçansa, üretim tesislerindeki tüm süreçlerindeki sürdürülebilir büyüme anlayışına öncelik veriyor. Alternatif yakıt, hammadde ve enerji kullanımını yaygınlaştırma misyonu ile doğal kaynakların korunmasını sağlayarak gelecek nesiller için temiz bir dünya yaratmayı hedefliyor.

Akçansa Türkiye'de atık bertarafına ilişkin tüm yasal zorunlulukları ve gerekli şartları yerine getirerek atık yakma lisanslarını ilk alan ve bu konuda ilk yatırımı yapan çimento şirketidir.

Çimento endüstrisi atıkların bertarafı konusunda atık üreticilerine çözüm ortaklığı sunmaktadır. Atıkların doğru bertaraf edilmesi ile ancak gerçek fayda sağlanır. Böylelikle;

Doğal kaynaklar korunmuş olur: Çimento fabrikası için gerekli olan ısı ihtiyacının karşılandığı kömür miktarında azalma meydana geleceğinden, doğal kaynaklar korunmuş olur.

Yanma sonrası atık yoktur: 1.400 derece ısıda gerçekleşen yanmadan sonra hiçbir katı ya da sıvı atık meydana gelmemektedir. Yanmadan sonra ortaya çıkan kül, yarı mamül olan klinker içinde ürüne karışmaktadır. Bunun da son ürün olan çimento üzerinde herhangi bir negatif etkisi yoktur.

Toplam CO2 salınımında azalma meydana gelir: Atıkların çöp alanlarında depolanması ile malzemelerin kendi kendilerine göz ile kısa sürede göremeyeceğimiz şekilde yavaş yavaş yandığı gözlenmektedir. Bu yanmada meydana karbondioksit gazı ortaya çıkar ve devamlı bir CO2 kaynağı olarak çöp yakma depoları vazife görür. Eğer atıkların çöp alanlarında depolanmasının yerine çöp yakma tesislerinde bertaraf edilmesi düşünülürse, yine ek CO2 emisyonu oluşacağını göz önüne almamız gerekir.

Ek atık yakma tesislerine gerek yoktur: Atık bertarafının ülkemiz, özellikle İstanbul için ileride büyük bir sorun halini alması beklenmektedir. Bunun için depolamadan başka yöntemlerin gün ışığına çıkarılması gerekmektedir. Çimento sektörü bu aşamada devreye girebilir. Çünkü var olan bir yakma tesisi olan çimento fabrikasına ek olarak yeni yakma tesisleri yapılması gerekmemektedir. Bu sayede yakma tesislerinin yüksek yatırım ihtiyacından da tasarruf edilmiş olunur.

Atık malzemelerin işlenerek çimento fırınlarında yakılabilir özellik kazandırılması işlemi özellikle Avrupa ve Amerika'da yıllardır süregelen bir uygulamadır. Gelişmiş ülkelerde, atık bertafı konusunda, insineratörlere en büyük alternatif çimento fabrikalarıdır. Atıkların çimento fırınlarında yakılmasının çevre ve insan sağlığı açısından önemli katkıları bulunmaktadır.

Özellikle endüstriden kaynaklanan atıkların çimento fabrikalarında yakılması sonucu hem bu atıklardan kaynaklanan çevresel sorunlar önlenir.