Akçansa Çevre ve Kalite Laboratuarı
Temel Hedefler

Laboratuvarımızın hedefi; kalite sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak,  personelin eğitimi, sertifikalı materyal kullanımı (CRM) ve ring testlere katılımı sağlayarak deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen olası faktörleri en aza indirmek suretiyle sonuçlarımızın güvenilirliğini sağlamaktır.

İlkesi müşteri memnuniyetini sağlamak olan Akçansa Çevre ve Kalite Laboratuvarı’nın politikası bu amaçlar doğrultusunda şöyledir:

  • Hizmette güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine sadık kalmak
  • Standartlar doğrultusunda tekrarlanabilirliliği yüksek, sapmaları düşük analiz sonuçları ile fark yaratmak.
  • Laboratuvar Yönetim sisteminin 17025 standardına göre belgelendirilmesi ve devamlılığının sağlanması,
  • Müşteri memnuniyetini artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve sürekli gözden geçirmek,
  • Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için sistemli ve planlı eğitim, ring testlerine katılım ve sertifikalı referans maddeler ile doğrulama çalışmaları yaparak gelişimin sürdürülmesi,
  • Yasalara, yönetmeliklere ve tebliğlere, meslek etik ve kurallarına uygun faaliyet göstermektir.