Akçansa Çevre ve Kalite Laboratuarı
Hizmet Prosedürü

Analiz Talebinin Alınması
Test başvuru ve takip sistemi üzerinden “Müşteri Talep Formu” müşteri tarafından doldurulur.

Teklif oluşturma
Talebe istinaden teklif hazırlanır.

Numune Kabul
Teklifle beraber Numune Kabul Kriterleri Tablosu müşteriye gönderilerek gerekli olan miktarda numunenin labratuvarımıza ulaşımı sağlanır.

Analiz Süreci
Müşterinin teklifi onaylaması ve ilgili dökümanlar ile numunenin laboratuvarımıza ulaşımı ile teste başlanır. Test başvuru ve takip sistemi üzerinden analiz süreci takip edilebilir.

Raporlama-Raporun Müşteriye Ulaşımı
Analizlerin bitmesi sonrasında raporun orjinali kargo ile müşteriye teslim edilir.

Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme
Müşterinin web sitemizde online olarak doldurabileceği anket ile alınan geri bildirimler değerlendirilir.