Akçansa Çevre ve Kalite Laboratuarı
Analiz Kapsamı
Atık Yağ Parametreleri ve Analiz Yöntemleri Toprak ve Arıtma Çamuru Parametreleri ve Analiz Yöntemleri Tehlikeli Atık Parametreleri ve Analiz Yöntemleri

Kapsam: Atık Yağ Analizleri
Parametre Metod Adı Metod Numarası
Klorür Önişlem Kalorimetre Metodu EPA 5050:1994
Klorür Anyonların İyon Kromatografisiyle Tayini SM 4110B:2005
Metal Analizleri Ön İşlem Yağlar Gres Yağları ve parafinler için Çözme Metodu EPA 3040A:1996
Arsenik, Kadminyum Atık veya Kullanılmış Yağların ICP Spektroskopisi ile Analizi Varian ICP Application Note
Krom, Kurşun ICP Spektroskopisi ile Kullanılmış Yağlarda Katı Elementlerinin, Aşınma Metallerinin ve Kontaminasyonların Belirlenmesi ASTM D5185:2005
PCB (Poliklorlu Bifeniller) TS EN 12766-1:2003
TS EN 12766-2:2004

Kapsam: Toprak ve Arıtma Çamuru Analizleri
Parametre Metod Adı Metod Numarası
Metal Analizleri Önişlem Asitle sindirme Metodu EPA 3051A:Rev 1 02/2007
Arsenik, Bakır, Baryum, Çinko, Kadminyum, Krom, Kurşun, Molibden, Nikel, Selenyum ICP-OES Metodu EN ISO 11885:2008
Civa Civa Analizörü Yöntemi EPA 7473:1998
Florür, Klorür Ön İşlemler
Kromatografik Metod
TS EN 12457-4:2004
SM 4110B:2005
BTEX Headspace Metodu
Kromatografik Metod
GC/FID Metodu
EPA 5021A:2003
EPA 8015D:2003
PCB!ler ve Ön İşlemler Otomatik Sokslet Ekstraksiyonu
Sülfürik asit/Permanganat Temizliği
Kromatografik Metod
EPA 3541:1994
EPA 3665A:1996
ISO 10382:2002

Kapsam: Tehlikeli Atık Analizleri (Ek 11-A Parametreleri)
Parametre Metod Adı Metod Numarası
Metal Analizleri Önişlem Atıkların Nitelendirilmesi-Katıdan Özütleme Analizi-Granül Katı Atıkların ve Çamurların katı Özütlemesi için Uygunluk Deneyi-Bölüm 3: Sıvı Katı Oranı 10L/Kg olan ve parçacık boyutu 4mm’den küçük, yüksek katı madde muhtevalı malzemeler için tek aşamalı parti deneyi TS EN 12457-4:2004
Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Çinko, Kadminyum, krom, Kurşun, Molibden, Nikel, Selenyum ICP-OES Metodu EN ISO 11885:2008
Civa Civa Analizörü Yöntemi EPA 7473:1998
Fenol İndeksi Spektrofotometrik Metod TS 6227 ISO 6438:2005
Klorür, Florür, Sülfat Anyonların İyon Kromatografisiyle Tayini SM 4110B:2005
LOI (Kızdrma Kaybı) Çamurların Özellikleri-Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini TS EN 12879:2003
Mineral Yağ Atıkların Nitelendirilmesi C10-C40 Aralığında ki hidrokarbon Muhtevasının Gaz Kromatografisi ile Tayini TS EN 14039:2004
Toplam Organik karbon/Çözünmüş Organik karbon Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu SM 5310B:2005
BTEX Headspace Metodu
Kromatografik Metod
GC/FID Metodu
EPA 5021A:2003
EPA 8015D:2003
PCB’ler ve Ön İşlemler Otomatik Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Sülfürik Asit/Permanganat Temizliği
Kromatografik metod (GC/ECD)
EPA 3541:1994
EPA 3665A:1996
ISO 10382:2002